Tarieven 2014

De tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici, zoals die hieronder zijn weergegeven *), worden landelijk door de overheid vastgesteld. Meer informatie over uw zorgverzekeraar, vergoeding en betaling vindt u hier.

Wilt u meer informatie over onderstaande tarieven en hoe ze op uw behandeling van toepassing zijn, neem dan even contact met ons op. Onze contactgegevens treft u hier.

Consultatie en diagnostiek

C11 Periodieke controle € 21,29
C13 Probleemgericht consult € 21,29
C22 Schriftelijke medische anamnese € 21,29
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 100,86
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan **
€ 28,02
C80 Mondzorg aan huis € 16,81

Preventieve Mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten)
€ 12,56
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 12,56
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 12,56
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 25,22
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,81
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 28,01
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,41
M61 Mondbeschermer **
€ 25,22

Verdoving

A15 Oppervlakte verdoving € 7,28
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,01

Tandvleesbehandelingen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 148,49
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 162,50
T22 Grondig reinigen wortel per element € 22,41
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 86,86
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling € 100,86
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,83
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist € 58,84
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist € 85,17
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist € 113,19
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 148,49
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 162,50

Diversen

T91 Pocketregistratie (alleen te gebruiken bij paro chirurgie) € 33,62
T92 Parodontiumregistratie (alleen te gebruiken bij parochirurgie) € 67,24
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling **
€ 39,24
T94 Behandeling tandvleesabces € 75,65
T57 Toepassing lokaal medicament **
€ 60,52
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 56,04

Nazorg implantologie

J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 61,64
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 100,86

*) Typefouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden

**) Bij deze prestaties kunnen mogelijk nog afzonderlijke techniekkosten worden berekend