Afspraak afzeggen

Gemaakte afspraken kunt u liefst zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren zonder verdere kosten telefonisch afzeggen via telefoonnummer 072 5649 451. Daarna brengen wij minimaal € 15,- in rekening, mede afhankelijk van de geplande afspraakduur.